Tijdens de groei, als het lijf nog soepel is en zicht ontwikkelt, kan de kinderchiropractor voorkomen dat problemen 'meegroeien' en later tot serieuze klachten kunnen leiden. Beter voorkomen dan genezen.

Met je kind naar de kinderchiropractor

Opgroeiende kinderen

Na de baby-fase ontwikkelt een kind zich snel. Vallen en opstaan horen daarbij. Soms heeft een val echter nadelige gevolgen voor de wervelkolom. Het laten controleren en waar nodig behandelen voorkomt problemen en bevordert een goede motorische ontwikkeling. In de jaren richting puberteit maken kinderen regelmatig een groeispurt mee. Op die momenten willen we er zeker van zijn dat de wervelkolom de kans krijgt om recht te groeien.

Een bekkenscheefstand, een bewegingsprobleem van de heupen, een beginnende scoliose kunnen een kind ernstig belemmeren.Terwijl juist in de puberteit de houding een belangrijke rol gaat spelen. De vorm en mate van beweging verdienen in deze ontwikkelingsfase extra aandacht.

Wees er zuinig op!

Een goed gebalanceerde wervelkolom vormt de basis voor de toekomst!

Naar de kinderchiropractor

De kinderchiropractor is gespecialiseerd in het beoordelen van de wervelkolom van een kind. Na een uitgebreide anamnese aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst volgt een lichamelijk onderzoek. Dit is in het begin even wennen voor uw kind, maar er worden geen vervelende testjes gedaan en de ouders worden waar nodig en mogelijk betrokken bij het onderzoek, zodat het kind zich op zijn/haar gemak voelt.

Na het onderzoek volgt een uitleg van de bevindingen. Is een chiropractische behandeling raadzaam, dan wordt dit veelal direct gedaan. De behandeling is over het algemeen pijnloos en kinderen zien er zelden tegen op om chiropractisch behandeld te worden. Hoe jonger het kind, hoe zachter de druk is die met onze handen wordt uitgeoefend. Dit komt omdat we nog te maken met relatief soepele gewrichten en verkrampte, verzuurde spieren nog geen rol spelen. Bij oudere kinderen ligt het gemiddelde aantal behandelingen relatief wat hoger omdat gewoontes en verkeerde houding afgeleerd moeten worden.

Het resultaat kan ook bij kinderen beïnvloedt worden door geboorteafwijkingen en de algehele staat van de gezondheid.